כדאי לדעת

 • נכנס לתוקף הצו המטיל על עורכי דין ורואי חשבון חובות לפי חוק איסור הלבנת הון

  הושלמה מלאכת חקיקת החוק, הצו והכלל האתי, המטילים על ציבור עורכי הדין ורואי החשבון חובות עפ"י חוק איסור הלבנת הון. מדובר בתיקונים משמעותיים, המטילים, לראשונה, על עורכי הדין ורואי החשבון הנותנים ללקוחות שירות עסקי בעל אופי פיננסי, חובות זיהוי ושמירת מידע בנוגע ללקוחותיהם. מצ"ב נוסח הצו שנכנס לתוקף ביום 2.9.15.

  את נוסח החוק, הכלל האתי וכללי היישום המומלצים לצורך קיום החובות המוטלות על עורכי דין ניתן למצוא במדור החקיקה באתר, תחת הכותרת חובות המוטלות על עורכי דין ורואי חשבון.

 • מן החדשות

  בסוף יולי 2013 אושרו בקריאה ראשונה שתי הצעות חוק לעניין העמקת הגביה וייעול האכיפה בעניין תשלום מיסים והלבנת הון. הסעיף המרכזי שאושר קובע כי העלמת מס תוכר גם כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ומשמעותו כי ניתן יהיה להאשים מעלימי מס גם בעבירות לפי חו

 • מן החדשות

  ביום 5.5.13 פורסם בעיתון "גלובס" כי היועמ"ש החליט כי ניהול הרכוש הנתפס ע"י המדינה המיועד לחילוט בשלב הזמני, שבין תפיסת המשטרה את הרכוש ועד להחלטתו הסופית של בית המשפט, יעשה ע"י מחלקה מקצועית מורחבת שתפעל באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, תחת אחריו

 • אישור הצעות חוק לייעול האכיפה

  בסוף יולי 2013 אושרו בקריאה ראשונה שתי הצעות חוק לעניין העמקת הגביה וייעול האכיפה בעניין תשלום מיסים והלבנת הון. הסעיף המרכזי שאושר קובע כי העלמת מס תוכר גם כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ומשמעותו כי ניתן יהיה להאשים מעלימי מס גם בעבירות לפי חו

 • מן החדשות

  ביום 7/8/13 ניתן בביהמ"ש המחוזי (ת"א) פסק הדין בעניין ג'וסטו נ' בנק הפועלים. בית המשפט דן בשאלת זכותו של בנק להטיל מגבלות על חשבון נש"מ בשל חשד שפעילותו קשורה בהלבנת הון. ביה"מ קובע שבמקרה שהובא בפניו לא היה יסוד סביר לחשד שפעילות הלקוח קשורה בהלבנת

 • פירסום דו"ח ביקורת של ארגון ה-MONEYVAL

  לאחרונה פורסם דו"ח ביקורת נוסף של ארגון ה-MONEYVAL מדצמבר 2013

 • מן החדשות

  ביום 2.2.14 פורסם תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א–2001. בתיקון לצו שונתה ההגדרה של "פעילות בלתי רגילה" לנוסח הבא: "פעילות שלאור המידע המצוי ברשות התאגיד הבנקאי, התעורר אצלו חשש שהיא קשורה לפעילות האסורה לפי חוק איסור הלבנת הון או חוק איסור מימון טרור". כמוכן, נוספו בצו דרישות נוספות הנוגעות לחובות הזיהוי, רישום פרטים, שמירת מסמכים ועוד. הצו ייכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומו, למעט סעיפים ספציפיים.

 • ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן


  ביום 2/6/14 התפרסם בעיתון "גלובס" ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

 • מאמר דעה מאת עו"ד יעל גרוסמן – "משנים את הכללים – בדיעבד"

  ביום 6/9/15 התפרסם בדה מרקר מאמר דעה מאת עו"ד יעל גרוסמן בנושא קליטת כספי העלמות מס במערכת הבנקאית.

 • החובות המוטלות על עורכי דין: החתמה על טופס, ביצוע זיהוי, והערכת סיכון

  החל מיום 2.9.15 מחויבים עורכי הדין לבצע זיהוי של הלקוח בהתאם לאמור בצו, לדאוג להחתמת הלקוח על הטופס המצ"ב, ולבצע הערכת סיכון.

  במסגרת הערכת הסיכון עליהם לקבוע מה רמת הסיכון להלבנת הון או מימון טרור, ולהימנע מלבצע פעולות שעפ"י הערכתם רמת הסיכון שלהן גבוהה.

 • ת"פ 40346/05 - מדינת ישראל (פרקליטוּת מיסוי וכלכלה) נ' קרן ללום ואח'

  ביום 9.3.09 החליט בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט ח. כבוב) שלא להיעתר לבקשת הנאשמים 3-5, לקוחות הבנק, שלא להשיב לאשמה, וסבר כי ראוי ואף הכרחי לשמוע את גרסת הנאשמים עצמם בטרם תינתן הכרעה. בהחלטתו מציין בית המשפט כי בתקופה הרלבנטית חוק איסור הלבנת הון

 • מן החדשות

  ביום 02.11.10 פורסם בעיתון “The Marker” כי פול לנדס, אשר נכנס לפני חודשים ספורים לתפקיד ראש רשות איסור הלבנת הון, הרצה בכנס רואי חשבון בתל אביב בנושא הלבנת הון. עו"ד לנדס התמקד בהרצאתו בדרכים המתוחכמות של הפיכת כספים, אשר הושגו בעבירות פליליות, ללגיט

 • מן החדשות

  ביום 30.11.2010 פורסם הנוסח המעודכן של צווי איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה. הנוסח החדש של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א – 2010 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיו

 • מן החדשות:

  ביום 20.12.10 פורסם בעיתון "דה מרקר" כי בנק הוותיקן נמצא תחת חקירה בחשד להלבנת הון, שבגינו חילטה המשטרה נכסים בשווי 23 מיליון יורו. נטען כי הבנק הפר במכוון את החוק, במטרה להסתיר את הבעלות, היעד והמקור של הכספים, תוך שיתוף פעולה עם המאפיה.

 • הודעה על עדכון סכומים

  החל מיום 1 בינואר 2011 עודכנו הסכומים הנקובים בתוספת השנייה והרביעית לחוק כדלקמן: 1. בתוספת השנייה - (א) בפרט א' רישה, במקום "135,000" יבוא "150,000"; (ב) בפרט ב', במקום "450,000" יבוא "500,000". 2. בתוספת הרביעית - (א) במקום "90,000" יבוא "100,000"

 • מן החדשות

  ביום 23.1.11 פורסם ב"גלובס" כי בית משפט השלום בראשון-לציון איפשר לממשלת צרפת להגיש את עמדתה בנוגע לכספים שנתפסו במסגרת הליך חילוט המתנהל בישראל, כנגד חשודים אשר מתנהל נגדם גם הליך פלילי בצרפת.

 • פרסום חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע

  משרד האוצר פרסם חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע המכילה הנחיות והסברים להוראות הנוגעות לנותני שירותי מטבע

 • מן החדשות

  ביום 22.8.10 זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט רוזן) את הנאשמים בפרשת הדסק הרוסי של בנק הפועלים. אליק לדר ויעקב סברדליק, שני מנהלים בדסק הרוסי בסניף הירקון של בנק הפועלים, הואשמו כי עשו עם לקוחותיהם יד אחת, אפשרו להם להסתיר פעילות בהיקף מילי

 • מן החדשות

  ביום 15.12.09 ניתן פסק דין בפרשת "הדסק הצרפתי" בבנק הפועלים, בו זיכה כבוד השופט חאלד כבוב את הנאשמים, שני עובדי הבנק והלקוחות, מעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, לאחר שנקבע כי לא הוכח יסוד הכוונה הדרוש במסגרת סעיף זה. בית המשפט מנתח בפסק הדין, בין היתר, את

 • מן החדשות

  ביום 24.2.09 פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות לפיה במהלך שנת 2008 הטילה יחידת רשם נותני שירותי מטבע באגף שוק ההון קנסות כספיים בסך כ-600,000 ₪ על 10 נותני שירותי מטבע אשר הפרו את הוראות חוק איסור הלבנת הון.

 • מן החדשות:

  לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי מרכז (כבוד השופט ארנון) כי בנק רשאי לסגור חשבון שבו מתבצעת פעילות חריגה, הנעדרות כל הגיון עסקי, כלכלי או בנקאי, המעלה חשד להלבנת הון.

 • מן החדשות:

  ביום 6.5.09 פורסם דו"ח מבקר המדינה לשנת 2008, בו פרק העוסק בהיערכותם של גורמי האכיפה למאבק בארגוני הפשיעה. המבקר קובע כי המשטרה, הפרקליטות ורשות המיסים כשלו במאבקן בפשיעה המאורגנת, וכי ארגוני הפשיעה המשיכו להרחיב את פעילותם הפלילית בארץ ובחו"ל, ולצבו

 • ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

  ביום 23/04/09 התפרסם בעיתון "גלובס" ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

 • מן החדשות

  העיתונות פרסמה לאחרונה כי ארה"ב ושוויץ הגיעו להסכמה עקרונית לפיה ימסור בנק UBS לרשויות המס בארה"ב פרטים לגבי כ-4,450 חשבונות של לקוחות אמריקאיים המנהלים חשבונות בשוויץ. הסכמה זו מפרה את עקרון הסודיות הבנקאית אשר היה מקובל עד כה בשוויץ.

 • ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן

  ביום 07/05/2013 פורסם ב"דה מרקר" ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

 • מן החדשות

  בית המשפט העליון, קבע לאחרונה, הלכה בנושא פרשנות סעיף 3(א) לחוק. בפסק דין בעניין יצחק כהן סלכגי ואחרים, שניתן ביום 12.08.12, דחה בית המשפט העליון ערעור שהוגש מצד המערערים, אשר הורשעו בביהמ"ש המחוזי בעבירות שונות, ובהן עבירה של הלבנת הון לפי סעיף 3(א)

 • מן החדשות

  ביום 24.06.12 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור את הדו"ח השנתי לשנת 2011, אשר בין היתר סוקר את עיקר פעילותה של הרשות, את שיתופי הפעולה בארץ ובעולם וכן את ההתפתחויות והחידושים בתחום.

 • מן החדשות

  ביום 25.4.13 הושקה המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי".

 • מן החדשות:

  ביום 25.3.09 דן בית המשפט העליון בעניין מעמדו של הנושה החוזי במסגרת הליכי חילוט.

 • מן החדשות:

  ביום 31.12.08 פורסם בעיתון "גלובס" כי בנק ישראל אישר לבנק הפועלים ובנק דיסקונט להפסיק את פעילותם הבנקאית מול הבנקים ברצועת עזה.

 • מן החדשות:

  ביום 21.12.08 פורסם בעיתון "כלכליסט" ראיון עם שישה מעורכי דין המובילים בארץ בתחום עבירות הצווארון הלבן, בנושא התוצאות הפליליות של המשבר בשוקי הון, ותפקידו של חוק איסור הלבנת הון. רובם הסכימו כי החוק נכשל. עו"ד יהושוע למברגר, המשנה לפרקליט המדינה (פל

 • פרוספקט וטופס להזמנת הספר

 • מן החדשות

  www.halbanathon.co.il/userfiles/a888b2be-981f-4e6a-9c7f-d3353cc3c8b0.pdf

 • מן החדשות

  ביום 13.12.08 פורסם בעיתון "גלובס" ראיון עם מר קנת' ריג'וק, עו"ד אשר שימש במשך כ-10 שנים כמלבין הון עבור המאפיה בארצות הברית. בכתבה מתאר ריג'וק כיצד ביצע עבירות בתחום הלבנת ההון, לאחר שחבר שעשה הון מהברחת מריחואנה הניח על שולחנו מזוודה ובה 6 מיליון ד

 • מן החדשות

  ביום 4.12.08 התקיים הכנס השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברת אמנט בשיתוף חברת World-Check העולמית. בין המרצים בכנס השתתפו עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון; מר Kenneth Rijock, אשר שימש בעברו כמלבין הון בשירות קרטל סמים קולומביאני, וכי

 • מן החדשות

  ביום 15.2.12 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט גורפינקל), אשר אימץ את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים בפרשת גאידמק וחברת פועלים שירותי נאמנות, במסגרתו נמחקו אישומי הלבנת הון כנגד הנאשמים. על פי הסדר זה, הורשע גאידמק, על-פי הודאתו, בע

 • מן החדשות

  עסקאות עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן - לאחר שנוספה לתוספת הראשונה לחוק עבירה לפי סעיף 3 לפרק ב' של פקודת המסחר עם האויב, פרסם בנק ישראל ביום 3.10.11 טיוטת חוזר בדבר תיקון הוראה מס' 411 - ניהול בנקאי תקין, שעניינה מניעת הלבנת הון ומימון ט

 • מן החדשות:

  ביום 2.12.08 פורסם בעיתון "The Marker" כי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) סגרה לאחרונה את תיקי החקירה בנושא הלבנת הון כנגד מוטי כהן, מנהל לשעבר של סניף הירקון של בנק הפועלים, וכנגד מר משה אלמליח, פקיד בכיר בתחום הלבנת הון בבנק לשעבר, אשר אמורים

 • מן החדשות:

  ביום 17.11.08 פורסם בעיתון "מעריב" כי פקיד בבנק מסד החליט, בטעות, להגדיר עמותה המסייעת ליתומים ונזקקים כארגון טרור. לאור הירידה בכמות התרומות של העמותה, החליטה העמותה על הגשת תביעת נזיקין בסך 200,000 ₪ כנגד הבנק.

 • ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

  ביום 17/07/2011 פורסם בעיתון "כלכליסט" ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן

 • מן החדשות

  משרד המשפטים הפיץ תזכיר הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון, בו מוצע להטיל חובות זיהוי, ודיווח על נותני שירותים עסקיים, וביניהם עורכי דין, רואי חשבון, מתווכי מקרקעין ואחרים. החובות יוטלו עליהם כאשר הם מבצעים פעולות פיננסיות, כדוגמת קנייה ומכירה של נכ

 • ת"פ 40156/07 מדינת ישראל נ' מרציאנו יצחק ואח'

  כפי שפירסמנו באתר, ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב דחה ביום 9/4/08 את טענותיו המקדמיות של יצחק מרציאנו, סגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, לפיהן אין להרשיעו במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי סעיף 3(ב) לחוק. ביום 29/10/08 גזר ביהמ"ש עונש של 7 חודשי מאסר ב

 • הצעה לתיקון חוק איסור הלבנת הון

  ביום 11.7.07 פורסמה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון. מדובר בהצעה לתיקון מקיף המתייחס למספר נושאים מהותיים, וביניהם מדרג הענישה שבסעיף 3 לחוק, רשימת גופי החקירה הזכאים לקבל ולמסור מידע לרשות, הרחבת רשימת עבירות המקור ועוד.

 • הודעה על עדכון סכומים לפי חוק איסור הלבנת הון

  ילקוט הפרסומים 5766, עמ' 1542

 • ביקורת של ארגון ה-Moneyval על ישראל

  ארגון ה- Moneyval, הבודק את מידת עמידתן של המדינות החברות בו בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא איסור הלבנת הון, ערך ביקורת בישראל. מסקנות הביקורת, שפורסמו ביום 9/7/08, קובעות כי ישראל הקימה מערך יעיל למאבק בהלבנת הון, אם כי עליה לשפר מספר נושאים. ראה תמצית

 • ע"פ 1785/08 מדינת ישראל נ' אבנר לארי

  בית המשפט העליון דן בערעור המדינה על זיכוי מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק, ואימץ הסדר בין הצדדים לפיו יזוכה הנאשם על סמך קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. בית המשפט העליון ביטל את הקביעות הנורמטיביות שבהחלטה, והחליט לא לנ

 • סיכום השתלמות בנושא איסור הלבנת הון שהתקיימה ביום 23.9.08

  המכון להשתלמות עורכי דין, בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ופרקליטות המדינה, ערכו ביום 23/9/08 השתלמות בנושא איסור הלבנת הון. לסיכום עיקרי הדברים שנאמרו במהלך ההשתלמות ראה להלן.

 • החלטת הממשלה בנושא המאבק בארגוני פשיעה משנת 2006

 • 40 ההמלצות של ארגון ה- FATF

 • (9Special Recommendations (SR) on Terrorist Financing (TF