חקיקה > חוקים

 • הורד קובץחוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14), התשע"ו - 2016

 • הורד קובץחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016

 • הורד קובץחוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד - 2014

 • הורד קובץחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000

 • הורד קובץחוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003

 • הורד קובץחוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012

 • הורד קובץחוק העונשין, תשל"ז-1977

 • הורד קובץפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969

 • הורד קובץחוק איסור מימון טרור, תשס"ה-2005

 • הורד קובץפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973

 • הורד קובץחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982